Phước Ninh phấn đấu là phường điện tử loại I của quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng
            
Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa - Ngày 12 tháng 5
Người đăng tin: Công Ngày đăng tin: 12/05/2022 Lượt xem: 3


         Ngày 12 tháng 5 năm 1952

        “Tất cả mọi người đều phải trông thấy ai sai thì phê bình. Phê bình để sửa chữa, để tiến bộ. Không phê bình là tự làm mất quyền dân chủ”.

         Là lời dạy của Bác Hồ đối với các chiến sĩ thi đua công nông binh trong bối cảnh các ngành, các giới, các lĩnh vực công tác hăng hái thi đua lập nhiều thành tích vì mục tiêu đánh thắng thực dân Pháp xâm lược. Trong đó, chiến sĩ đánh giặc trên chiến trường phải cùng với các ngành thi đua giết giặc, phải quí trọng, gìn giữ từng hạt gạo, hạt muối, từng viên đạn; công nhân phải tiết kiệm nguyên vật liệu, không được hoang phí. Chính phủ và đoàn thể hết sức chống bệnh quan liêu, chống tham ô, lãng phí. Muốn vậy, phải thực hiện tự phê bình và phê bình để sửa chữa khuyết điểm, để đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong thi đua và để phát huy quyền dân chủ của mỗi người.

        Phương pháp và tinh thần tự phê bình theo tư tưởng của Bác đã trở thành nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng và trong bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ta khẳng định: Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong Đảng và là ý thức trách nhiệm của Đảng với nhân dân; là vấn đề vừa cơ bản, vừa lâu dài; vừa là những yêu cầu trước mắt của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, của quá trình đổi mới và cải cách bộ máy hành chính, đổi mới cung cách làm việc của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh, thực sự của dân, do dân, vì dân, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

        Quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong toàn quân phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình thông qua việc duy trì nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp, của các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Tiến hành tự phê bình và phê bình từ trong cấp ủy ra ngoài đảng bộ, đơn vị; mở rộng dân chủ và phát huy quyền, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia phê bình cho cấp ủy, các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu của đỗi ngũ cán bộ, đảng viên… hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.


    
Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 5 6 7 5 5 4
Hôm nay: 289
Hôm qua: 0
Tuần này: 1.559
Tháng này: 24.513
Tổng cộng: 567.554

Liên kết web Liên kết web

Trang thông tin điện tử UBND phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: 90 Lê Đình Dương, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.822.951

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Văn Thạnh - Phó chủ tịch UBND phường Phước Ninh

Ghi rõ nguồn phát hành phuocninh.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang