Phước Ninh phấn đấu là phường điện tử loại I của quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng
            
Lời dạy Bác Hồ ngày này năm xưa - Ngày 11/5
Người đăng tin: Công Ngày đăng tin: 11/05/2022 Lượt xem: 3


        “Phải có quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn làm tròn nhiệm vụ. Quyết tâm phải biến thành hành động dũng cảm, chiến đấu kiên quyết, không sợ hy sinh gian khổ”. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp của quân đội năm 1969. Đây là thời kỳ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang huy động cao nhất mọi nguồn lực, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo Bác, có quyết tâm cao mới có hành động dũng cảm, có phương pháp tốt mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ; quyết tâm một, biện pháp phải 10 mới đi đến thành công. Vì vậy, Người nhắc nhở cán bộ quân đội trước hết phải có quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn, phải học tập để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, nâng cao trình độ về mọi mặt, làm cho ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Đây là nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ đội ngũ cán bộ quân đội phải luôn triệt để chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, lập nhiều thành tích hơn nữa trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lời dạy của Người về lòng quyết tâm và ý thức trách nhiệm của cán bộ quân đội càng có ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc. Học tập và làm theo lời Bác dạy, đội ngũ cán bộ quân đội luôn phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội; gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Cán bộ luôn gần gũi bộ đội, quan tâm xây dựng động cơ, quyết tâm cao cho bộ đội; cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần chịu đựng gian khổ, dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 


    
Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 4 5 6 7 1 1
Hôm nay: 561
Hôm qua: 882
Tuần này: 0
Tháng này: 1.443
Tổng cộng: 456.711

Liên kết web Liên kết web

Trang thông tin điện tử UBND phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: 90 Lê Đình Dương, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.822.951

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Văn Thạnh - Phó chủ tịch UBND phường Phước Ninh

Ghi rõ nguồn phát hành phuocninh.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang