Phước Ninh phấn đấu là phường điện tử loại I của quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng
            
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CỦA UBND PHƯỜNG PHƯỚC NINH 27/09/2021

Bao cao KSTTHC mau 5A va 6A quy 2 nam 2021 01/07/2021

PHƯỜNG PHƯỚC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH... 01/07/2021

Bao cao KSTTHC mau 5A va 6A quy 1 nam 2021 01/04/2021

UBND PHƯỜNG PHƯỚC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THU ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 16/01/2021

PHƯỜNG PHƯỚC NINH TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 25/12/2020

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2020 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021 14/12/2020

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020 18/09/2020

BÁO CÁO Tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 21/08/2020

UBND PHƯỜNG PHƯỚC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 22/06/2020

    
Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 5 7 9 2 2 5
Hôm nay: 552
Hôm qua: 985
Tuần này: 3.585
Tháng này: 7.552
Tổng cộng: 579.225

Liên kết web Liên kết web

Trang thông tin điện tử UBND phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: 90 Lê Đình Dương, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.822.951

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Văn Thạnh - Phó chủ tịch UBND phường Phước Ninh

Ghi rõ nguồn phát hành phuocninh.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang